Přihláška

Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout a poslat poštou!

Vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou na adresu:

Organizační oddělení LEV 21 - Národní socialisté, Radlická 58 Praha 5, 150 00.

Nebo ji doneste osobně do sídla Krajského sekretariátu ve Vašem kraji (krajská struktura zde).

PŘIHLÁŠKU SI TAKÉ MŮŽETE STÁHNOUT VE FORMÁDU PDF.

PŘIHLÁŠKA

ke členství v politické straně Národní socialisté – levice 21. století

Základní údaje
Kontaktní údaje
Souhlasím, že budu pravidelně informován/a o dění ve straně formou e-mailů
Ostatní
Ostatní odborné způsobilosti a znalosti žadatele o členství, kterými může přispět k naplňování programových cílů strany
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Žadatel prohlašuje, že:
  • je občansky a trestně bezúhonný
  • ke dni podání přihlášky není členem žádné jiné politické strany nebo hnutí 
  • je seznámen a souhlasí se stanovami strany
  • souhlasí s Deklarací ideových a programových zásad strany
  • v případě kandidatury do orgánů samosprávy či do parlamentu je ochoten předložit lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

* Takto označené údaje jsou povinné

Strana vede evidenci svých členů při respektování zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.