Hlavní programové cíle

 1. Chceme dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny. Základní síť nemocnic musí být založena na neziskovém principu. Odmítáme zvyšování finanční spoluúčasti pacientů a uděláme pořádek v lékové politice státu ve prospěch občanů.
 2. Prosazujeme důslednou ochranu zájmů seniorů. Podporujeme dřívější odchody do důstojného důchodu pro specifická povolání.
 3. V boji proti korupci budeme vždy uplatňovat princip presumpce viny u politiků. Podpoříme všechny návrhy na uzákonění majetkových přiznání a také pokut (anebo mimořádného zdanění) placených z majetku nabytého neprokazatelným způsobem. Jsme zastánci zákona o státní službě, který posiluje práva zaměstnanců centrálních orgánů státu.
 4. Uvědomujeme si specifické zájmy zdravotně postižených občanů a rodin s dětmi a popdporujeme je.
 5. Nepřipustíme snižování důchodů a ani platů veřejných zaměstnanců.
 6. Prosazujeme propopulační opatření, zejména nulovou sazbu DPH u dětské obuvi a oblečení, potřeb pro děti a u školních učebnic.
 7. Odmítáme školné na veřejných vysokých školách.
 8. Za klíčové považujeme oživení hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst.
 9. Klademe důraz na regionální politiku, podporujeme rozvoj hospodářsky zaostávajících mikroregionů a lokalit se sociálním vyloučením. Chceme v těchto mikroregionech podpořit zejména místní podnikatele při vytváření nových pracovních míst, budování dopravní infrastruktury a přípravy průmyslových zón.
 10. Prosazujeme obnovení komunální bytové výstavby, družstevní výstavby bytů, sociálních bytů a ochranu nájemníků na západoevropském standardu.
 11. Odmítáme snižování výdajových paušálů pro živnostníky.
 12. Jsme alternativou pro všechny ty, kteří hledají alternativu zavedeným politickým stranám a různým populistickým hnutím bez ideového základu.