Strana LEV 21 představila volební heslo a stručný program

Přidáno 1.9.2013 17:51

Předsednictvo strany LEV 21 dnes na svém plánovaném jednání grémia a předsednictva strany schválilo hlavní volební heslo, se kterým chce jít do voleb, které se budou konat na konci letošního října, a totiž: „Střízlivě, jednotně, profesionálně“.

Vedoucí představitelé strany rovněž svým hlasování změnili název strany z původního „Národní socialisté – levice 21. století“ na „LEV 21 – národní socialisté“.

Po programové diskusi bylo vedením schválen také následující stručné znění volebního programu strany:

1. V boji proti korupci vždy a bez výjimek uplatníme princip presumpce viny politiků. Podpoříme všechny návrhy na uzákonění majetkových přiznání na principu mimořádného zdanění či zabavení majetku politiků, veřejných zaměstnanců a dalších veřejných činitelů, nabytého neprokazatelným způsobem.

2. Zcela změníme systém zadávání veřejných zakázek, aby znemožnil vznik úplatků a předražování. Vytvoříme jeden centrální úřad, do kterého soustředíme všechna větší výběrová řízení z ministerstev a ostatních centrálních institucí bez výjimky. Všechny státem uzavřené smlouvy na dodávku služeb a prací budou zároveň zveřejňovány na internetu.

3. Budeme prosazovat kroky pro rychlé oživení českého hospodářství a vytváření nových pracovních míst, které jsme zpracovali do našeho programu „Proti recesi, nezaměstnanosti a deficitu státu“ (http://www.nslev21.cz/programy/program-proti-recesi-nezamestnanosti-deficitu). Jejich těžiště spočívá v podpoře soukromých a veřejných investic pro udržitelný růst a v rovnoměrném a cílevědomém čerpání evropských peněz, ale také ve zvýšení pracovních příjmů domácností a zastavení vyprazdňování kapes občanů zdražováním a zdaňováním základního zboží a služeb.

4. Co nejrychleji zastavíme snižování důchodů a platů veřejných zaměstnanců (což vytvoří tlak i na mzdy v soukromé sféře) a jakmile se národní hospodářství vzpamatuje, obnovíme solidní valorizaci důchodů a růst mezd.

5. Vláda musí dbát na ochranu spotřebitelů. Je neúnosné, aby český zákazník platil za potraviny v základním spotřebním koši o třetinu více než německý. Regulované ceny veřejných služeb (vodné a stočné, energie, bankovní poplatky, telefon a internet) musí respektovat úroveň českých mezd a rozumných cen v zemích EU.

6. Zastavíme zdrcující exekuční spirálu a vyplácení neslýchaně vysokého příslušenství, které je spíše výpalným, protože většinu shrábnou exekutoři a advokáti, nikoliv věřitelé. Není možné, aby rok co rok končily v exekuční pasti statisíce spoluobčanů.

7. Budeme prosazovat tvrdé a nekompromisní potírání ekonomické kriminality, především uplácení, kupčení s veřejnými zakázkami, vynucování podílu na tržbách a všimného, stejně tak zneužívání cizích identit nebo nájezdů nejrůznějších „šmejdů“ na seniory a další skupiny občanů, které se nedokážou bránit.

8. Chceme stabilizovat a zklidnit státní správu, která musí sloužit lidem, a ne zájmům politických stran a napojených anonymních zájmových skupin. Uplatníme zákon o státní službě, jehož cílem musí být v prvé řadě zásadní zlepšení služeb občanům. Úřednická kariéra musí být odměnou za kvalifikaci, poctivost a výsledky, nikoliv za slouhovství a nadbíhání mocným.

9. Chceme dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny a bez poplatků. Prosadíme aukce léků a zdravotnického materiálu, abychom snížili ceny léků a zdravotnického materiálu nebo je udrželi v mezích inflace. Základní síť nemocnic musí být založena na neziskovém principu. Zastavíme zvyšování finanční spoluúčasti pacientů a budeme řešit lékovou politiku státu ve prospěch lidí, a ne ve prospěch bohatých farmaceutických firem.

10. Zrušíme nelidské záměry pravicových vlád na extrémní prodloužení věku odchodu do důchodu (až do 73 let). Lidé, kteří pracují v nejtěžších provozech, musí mít možnost dřívějšího odchodu do penze bez snížení nároku.

11. Budeme prosazovat obnovení komunální bytové výstavby, výstavbu sociálních bytů a družstevní bytovou výstavbu.

12. Použijeme všechny prostředky pro urychlení rozvoje hospodářsky zaostávajících regionů a okresů a lokalit se sociálním vyloučením. Podpoříme vznik sociálních podniků (družstev), lepší dostupnost financí pro malé a střední podnikání a živnostníky, vyšší příjmy a větší akceschopnost obcí a přímou účast veřejnosti na rozhodování (referenda). Zaměříme se na komplexní zvýšení bezpečnosti v kritických lokalitách, včetně prolomení železného kruhu lichvy, organizovaného zločinu a předražených ubytoven, které parazitují na bídě spoluobčanů.

13. Zasadíme se o zvýšení příjmů obcí a posílení jejich majetku, abychom lidem rozvázali ruce při hledání řešení. Podpoříme vznik municipálních podniků za přímé účasti občanů (například na družstevním principu) spolu s vytvářením lokálních finančních zdrojů (od obecních rozvojových fondů, přes kampeličky až po zvláštní lokální měny). Uvolníme alternativní cesty pro propojení nenaplněných potřeb na jedné straně a nevyužité nabídky práce na straně druhé. Energie, bydlení, potraviny, to všechno musí lidem v obci vydělávat, ne je vyčerpávat. Pokud má obec na něco síly, je rozhodnuta to udělat a občané to podpoří, nesmí stát v cestě nedostatek bankovního úvěru nebo bezohledné zasahování shora.

14. Zrušíme všechny asociální zákony Nečasovy vlády, poškozující zejména zdravotně postižené občany a rodiny s dětmi. Budeme bojovat za zlepšení životních podmínek rodičů – samoživitelů. Chceme podporovat a ochraňovat všechny menšiny.

15. Budeme prosazovat nulovou sazbu DPH pro dětskou obuv a oblečení, potřeby pro děti a dětské učebnice jako základní propopulační opatření.

16. Nepřipustíme snižování výdajových paušálů pro živnostníky (nepřekročitelným východiskem je pro nás úroveň paušálu z roku 2006).

17. Daňové příjmy státu posílíme druhou (případně i třetí) sazbou korporátní daně, dále daní z finančních operací, obnovením daně z dividend a zavedením registračních pokladen.

18. Prosadíme trvalou a transparentní podporu sportu, jak pravidelných a dostupných pohybových aktivit mládeže a masového sportu, tak vrcholového sportu, zejména v olympijských disciplínách.

19. Zasadíme se o vypracování dlouhodobé vize rozvoje republiky a koncepce rozvoje na nejbližších 15 let jako základ strategií jednotlivých resortů a oborů.

20. Budeme prosazovat všechny nástroje přímé demokracie, které dosud nejsou zákonem upraveny: celostátní referendum, přímá volba hejtmanů, primátorů a starostů.

Český národní zájem mohou nejlépe hájit lidé zkušení, vysoce kvalifikovaní a čestní, a právě takové lidi chceme představit na našich kandidátkách pro volby do sněmovny.

Jiří Paroubek, předseda strany

Dokumenty

1674x přečteno